برخی از خطاهای انتخاب واحد

1 حداقل واحد قابل اخذ در ترم رعایت نشده است
دلیل این خطا این است که باید خانمها حداقل 8 واحد و آقایان حداقل 12 واحد را انتخاب کنند.

2 سر ترم شما در ترم جاری تولید نشده است
این خطا نیز به دلیل ثبت نکردن سرترم رشته شما در سایت گلستان توسط مرکز می باشد که برای رفع این مشکل باید با مرکز خود تماس و یا به انجا مراجعه کنید تا مشکل شما را رفع نمایند.

3 خطای عدم رعایت پیش نیاز برای برخی دروس !!!
علت این خطا عدم رعایت پیش نیاز براساس لیست ارائه دروس است پس باید برای رفع خطا ان را رعایت فرمایید

4 اخطار کنترل شماره 34 – جمع واحدهای اخذ شده شما (… واحد) بیش از حداکثر تعداد تعریف شده برای فارغ التحصیلی (… واحد) است
آندسته از دانشجویانی که با اخطار کنترل شماره 34 در سیستم گلستان پیام نور مواجه هستند نیز برای رفع آن باید به کارشناس رشته خود مراجعه کنند.
4 اخطار کد 4
شما فقط یک درس معارف در هر ترم می توانید انتخاب کنید.
طبق قوانین جدید شما در هر ترم از بین دروس عمومی فقط یک درس معارف می توانید اخذ کنید توجه کنید منظور فقط دروس معارف است نه همه دروس عمومی لطفا لیست دروس عمومی و معارف را نگاه کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما