چند نکته‌ی مهم برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد:

1 حداقل واحد مجاز برای ترم عادی دانشجو 6 واحد است. ترم آخر از این محدودیت مستثنی است.

2حداکثر سقف مجاز انتخاب واحد برای همه دانشجویان از ترم پاییز 95 ، 14 واحد تعیین شده است.

3 حداکثر سقف مجاز انتخاب واحد برای دانشجویان مشروطی، در ترم بعد 8 واحد است.

4کلیه‌ی دانشجویان باید دروس جبرانی خود را تا قبل از ترم آخر بگذرانند. اخذ درس سمینار (آموزش محور) یـا پایان‌نامه (پژوهش‌محور) بعد از گذراندن دروس جبرانی امکان‌پذیر است. از سال 95 اخذ همزمان درس روش تحقیق آموزش‌محور و سمینار ممنوع است.

5 دانشجویان آموزش محور در ترم آخر همراه با درس سمینار (آموزش‌محور) می‌توانند حداکثر تا سقف 14 واحد درس اصلی (نه جبرانی) اخذ کنند. اما دانشجویان پژوهش‌محور در ترم آخر همراه با پایان‌نامه تنها مجازند یک درس اصلی (نه جبرانی) اخذ کنند.

6 کلیه‌ی ضوابط آموزشی فوق برای دانشجویان دوره‌ی عادی و الکترونیکی یکسان است.

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما