توجه توجه با توجه به سوالات و ابهامات دانشجویان کارشناسی‌ارشد درخصوص دروس جبرانی، توجه به نکات پایین ضروری است:

درس جبرانی درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش تخصصی یا مهارت عملی در رشته‌ی ‏تحصیلی دانشجو ضروری است.‏

تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد خواهد بود.‏

 کسب نمره‌ی قبولی 12 در دروس جبرانی الزامی است؛ امّا نمره‌ی مذکور در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو محاسبه نمی‌شود.

 برای ‏ورودی‌های قبل از نیمسال اول 94-93 نمره‌ی 10 نیز به‌مثابه نمره‌ی قبولی قلمداد می‌شود.‏

 زمان استفاده‌شده برای دروس جبرانی در سقف سنوات تحصیلی دانشجو- به‌استثنای دانشجویان مشمول نظام وظیفه‌ی استفاده‌کننده از‏معافیت تحصیلی- محاسبه نمی‌شود.‏

 

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما