قابل توجه دانشجویان دوره‌ی کارشناسی‌ارشد: جهت اطلاع دانشجویان، بخشی از ضوابط آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد به شرح زیر می‌باشد:

1- سقف سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، حداکثر 6 نیمسال و برای سایر دانشجویان حداکثر 10 نیمسال است.

2- ترم دانشپذیری در تعداد سنوات مجاز دانشجو محاسبه می شود.

 

3- نمره قبولی همه دروس در مقطع کارشناسی ارشد (اعم از دروس اصلی، جبرانی و ...) 12 می باشد. البته نمره 11.50 در سامانه گلستان به 12 گرد می شود.

4- معدل کمتر از 14 در هر نیمسال باعث مشروطی دانشجو در آن نیمسال خواهد بود. تعداد سنوات مشروطی مهم نیست اما برای فارغ التحصیلی باید معدل کل دانشجو حداقل 14 باشد. در صورتیکه که پس از گذراندن همه دروس معدل دانشجو به 14 نرسد، دانشجو مشمول شارژ معدل خواهد بود. یعنی باید دروسی که با نمرات 12 و 13 پاس کرده مجدداً اخذ و با نمره بالا پاس کند تا معدل به 14 برسد.

5- حداقل واحد مجاز برای ترم عادی دانشجو 6 واحد می باشد. ترم آخر از این محدودیت مستثنی می باشد.

6- حداکثر سقف مجاز انتخاب واحد برای همه دانشجویان از ترم پاییز 95 ، 14 واحد می باشد.

7- حداکثر سقف مجاز انتخاب واحد برای دانشجویان مشروطی، در ترم بعد 8 واحد می باشد.

8- کلیه دانشجویان باید دروس جبرانی خود را تا قبل از ترم آخر بگذرانند. اخذ درس سمینار (آموزش محور) یـا پایان نامه (پژوهش محور) بعد از گذراندن دروس جبرانی امکان پذیر است. از سال 95 اخذ همزمان درس روش تحقیق آموزش محور و سمینار هم ممنوع است.

9- دانشجویان آموزش محور در ترم آخر همراه با درس سمینار (آموزش محور) می توانند حداکثر تا سقف 14 واحد درس اصلی (نه جبرانی) اخذ کنند. اما دانشجویان پژوهش محور در ترم آخر همراه با پایان نامه فقط یک درس اصلی (نه جبرانی) می توانند بردارند.

10- کلیه ضوابط آموزشی فوق برای دانشجویان دوره عادی و الکترونیکی یکسان است.

 

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما