دکتر نجفی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌نور:وحدت اقوام عامل استمرار انقلاب اسلامی است معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام‌ نور کشور گفت: وحدت اقدام نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت و رمز تداوم آن هم وحدت است.

کریم نجفی برزگر در مراسم افتتاحیه دبیرخانه استان‌های مرزی با محوریت ادیان و فرقه‌های نوظهور اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی وحدت را نشانه گرفتند و می‌خواهند نه تنها بین شیعه و سنی بلکه بین قومیت‌ها، ملیت‌ها و اقوام نیز تفرقه بیندازند.

وی یکی از نیازمندیهای جهان اسلامی را در ایجاد فراگیری و فرهنگ اسلامی برشمرد و تصریح کرد: ایران منشأ تحولات جهانی است و میتواند ندای اسلامی وحدت اسلامی را در سراسر جهان منتشر کند.


نجفیبرزگر، پرداختن به مسائل فرهنگی و اعتقادی را یکی از برنامههای مهم دانشگاه پیامنور در سالی که به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است اعلام کرد و افزود: دانشگاه پیام نور چهار هزار عضو هیئت علمی دارد و تعداد زیادی از اساتید و دانشجویان در استانهای مختلف اهل سنت هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاهها منشأ تحولات در جامعه هستند، اضافه کرد: نگاه و اندیشه امام خمینی (ره) باید در حوزه وحدت اسلامی، تقریب و وحدت عملی دانشگاه‌ها ترویج پیدا کند.

نجفیبرزگر با بیان اینکه فرهنگ عمومی و فرهنگ خاص در جامعه وجود دارد، تصریح کرد: متولی فرهنگی عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، فرهنگ خاص میتواند اثرگذار در فرهنگ عمومی باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه اندیشه تقریب مذاهب باید در دانشگاهها جا انداخته شود، خاطرنشان کرد: یکی از رموز موفقیت انقلاب اسلامی ایران در وحدت بود که رمز تدوام آن نیز در وحدت است چون دشمنان میدانند که وحدت عامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده؛ لذا وحدت را نشانه گرفتند و میخواهند آن را خدشهدار کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور اظهار کرد: دشمنان میخواهند بین قومیتها و ملیتها تفرقه ایجاد کنند؛ سلطههایی که در ایران، هند و مصر اتفاق افتاد برای ایجاد تفرقه و شکاف بین قومیتها و مذاهب بود که اکنون آمریکا و اسرائیل آن را دنبال میکنند.

نجفیبرزگر اضافه کرد: یکی از آرزوهای بزرگ علما در یکصد سال اخیر این بود که وحدت در جوامع اسلامی تشکیل شود که این مهم با اندیشههای مقام معظم رهبری در جهان در حال گسترش است.

وی تصریح کرد: ایران منشأ تحولات جهانی است و میتواند ندای اسلام و وحدت اسلامی را در سراسر جهان منتشر کند که این رویکرد در نگاه بزرگان تاریخ نیز وجود داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: امام راحل بزرگ‌ترین مصلح عصر حاضر و منادی وحدت جمهوری اسلامی بود، گسترش اسلام و بیداری اسلامی در سرزمینهای اسلامی با ندای جمهوری اسلامی ایران و اندیشههای امام و رهبری توسعه پیدا کرده است.

نجفیبرزگر از عرفانهای نوظهور به عنوان کفهای روی آب نام برد و افزود: یکی از نیازهای جهان اسلام ایجاد فرهنگ وحدت است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت 36 سال توانسته الگوی خوبی در جهان شود، گفت: جوانان منشأ تحول و ترقی در کشور هستند که باید از وجود آنها به نحو احسن در اداره کشور استفاده شود.

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما